25-03-2021, 06:210 რა არის HTML
CSS (Cascading Style Sheets) არის ტექნოლოგია რომელიც გამოიყენება HTML დოკუმენტის გარე იერსახის აღწერისათვის, მისი საშუალებით შეგვიძლია განვსაზღვროთ ნებისმიერი HTML ელემენტის სიგრძე, სიგანე,
რა არის HTML

რა არის HTML

ისწავლე აქ 25-03-2021, 06:21