25-03-2021, 06:240 რა არის PHP და MYSQL?
რა არის PHP და MYSQL? რა შეუძლია და სად გამოიყენება. ენის საბაზისო სინტაქსი. პირველი კოდი PHP ენაზე. რა არის ცვლადი, მისი ტიპები და გამოყენება? ცვლადებით მანიპულირება. რა არის if else
რა არის  PHP და MYSQL?

რა არის PHP და MYSQL?

ისწავლე აქ 25-03-2021, 06:24