25-03-2021, 06:330 რა არის WordPress-ი
თუ ჩვენ მივმართავთ Wikipedia-ს – გავიგებთ, როვ WordPress-ი არის საიტის შინაარსის მმართვის სისტემა (CMS) ღია კოდით, რომელიც ვრცელდება GNU GPL ლიცენზიის საფუძველზე, ანუ უსასყიდლოდ.
რა არის WordPress-ი

რა არის WordPress-ი

ისწავლე აქ 25-03-2021, 06:33