25-03-2021, 06:160 რა არის HTML
HTML (HyperText Markup Language) წარმოადგენს ჰიპერტექსტური მარკირების ენას, რომელიც ძირითადად გამოიყენება ინტერნეტის ქსელის დოკუმენტების შესაქმნელად. HTML სათავეს იღებს გასული საუკუნის
რა არის HTML

რა არის HTML

ისწავლე აქ 25-03-2021, 06:16