25-03-2021, 06:270 რა არის ჰოსტინგი
ჰოსტინგი არის ინტერნეტ მომსახურება, რომელის დროსაც ჰოსტინგ კომპანიის მიერ თქვენ გამოგეყოფათ ინტერნეტში არსებულ სერვერ-კომპიუტერზე სივრცე და სპეციალური პროგრამული ინსტრუმენტები რათა თქვენ
რა არის ჰოსტინგი

რა არის ჰოსტინგი

ისწავლე აქ 25-03-2021, 06:27